Terminlister for våren

Vårterminlista for troppen er klar, og vil bli delt ut på troppsmøtet på tirsdag.

NB! Det vil alltid bli endringer i programmet, særlig mot slutten av terminen, så følg med på e-post og den dynamiske terminlista på nettet (når vi har fått den i gang igjen).

Tillegg 2013-01-21:
Vårterminlista for flokken er også klar, og vil bli delt ut på flokkmøtet på tirsdag.