Årsmøte

Det er årsmøte i gruppa 26. februar kl. 20.00. Se oppslaget i den levende terminlista for detaljer. Alle medlemmer har stemmerett fra og med det året de fyller femten, så det vil i praksis si ledere, rovere og peffer.