Nå blir det enklere å tenne bål

… eller i hvert fall enklere å få lov når det er generelt forbud mot båltenning. Det er nye regler for båltenning i utmark.