Troppsleirinformasjon

Informasjon om troppsleiren er sendt ut på e-post til alle og lagt inn i terminlista på nettet. Der vil også oppdatert informasjon bli lagt ut fortløpende.