Årsmøte

Når:
2021-03-02@20:00-21:30
2021-03-02T20:00:00+01:00
2021-03-02T21:30:00+01:00
Hvor:
Google Meet
Pris:
Gratis
Kontakt:
Trond Engen
90 91 53 25
Årsmøte @ Google Meet | Telemark | Norge

Årsmøte på Google Meet.

Alle som er medlem i gruppa og er født i 2009 eller tidligere, har møte- og stemmerett. Speidere i troppen født etter 2009 velger delegater.

Innkalling blir sendt 16. februar til alle medlemmer med møte- og stemmerett. Det blir dessuten sendt invitasjon på Spond.

Sakliste:

 1. Konstituering
  a) Valg av ordstyrer og referent
  b) godkjenning av innkalling og saksliste
  c) godkjenning av forretningsorden
 2. Årsmelding for 2020
 3. Regnskap og revisjonsberetning for 2020
 4. Arbeidsplan for 2021
 5. Budsjett for 2021
 6. Valg
  a) gruppestyre for ett år
  b) kasserer for ett år
  c) revisor for ett år
  d) representanter til kretsens årsmøte
 7. Eventuelt/innkomne saker

Sakspapirer som pdf (legges ut etter hvert som de blir klare):

Årsberetning 2020
Regnskap 3. Skien 2020 Signert
Budsjett 2021