Sanktgeorgsdag

Vanligvis feirer Skienspeiderne sanktgeorgsdagen i Brekkeparken med løftefornyelse og natursti. I år blir det i steden et program i tre deler. Vi blir med på to av dem:

1. Vi møtes digitalt på Facebook gruppen Speidere i Grenland Krets av NSF kl.17.30. Her blir det litt info, løftefornyelse osv.

Her oppfordrer vi alle til å delta med skjorte og skjerf. Vi aner ikke hva som skal skje.

2. Etterpå inviteres alle som har lyst til å delta på en «natursti med bil» rundt om i Skien.

Denne velger vi bort. «Naturstien» måtte uansett vært gjennomført familievis i bil. Isteden prioriterer vi:

3. Vi legger også ut en natursti/rebusløp som går på Frogner og i naturskjønne omgivelser ved Børsjesjø naturreservat. Denne er tilgjengelig hele dagen. Personer som ikke er på Facebook, finner oppgavene, kart over løypene ol. på 8.skien.no.

Vi velger å ta denne som kveldstur. Vi møter opp ved Frogner hovedgård kl. 18.30 eller så fort som mulig etter løftefornyelsen på Facebook.

Det er kommet nye retningslinjer fra Speiderforbundet basert på reviderte nasjonale smittevernråd. De tillater uteaktiviteter i faste grupper på inntil fem personer så lenge råd om avstand og hygiene overholdes. Det betyr at patruljene i troppen kan delta sammen som patruljer, men de må:

– holde 2 meters avstand
– ikke dele på mat eller utstyr
– vaske seg godt før og etter de har vært sammen

Dette er regler som peffene og speiderne greit skal klare å håndheve med de vanene vi alle nå har fått.-

Samme råd gjelder for småspeiderne, men her blir det ledere med flokken. Dvs. 3-4 småspeidere per leder.

Roverne kan sjøl definere «patruljene» sine.

Det er et åpent arrangement, så det er ingenting i vegen for at andre familiemedlemmer deltar, men da som familie, ikke som del av de faste patruljene.