Veilederkurs i Friluftsliv

Når:
2015-10-09-2015-10-11 heldags
2015-10-09T00:00:00+02:00
2015-10-12T00:00:00+02:00
Hvor:
Kvamsøy
Kvamsøya
Sande
Norge
Pris:
Kr 200,-
Kontakt:
Jørgen Moland
Veilederkurs i Friluftsliv @ Kvamsøy | Møre og Romsdal | Norge

Fra speiding.no:

Er du over 18 år, elsker friluftsliv og synes 
det er viktig at speidere også på 2010-tallet motiveres til å klare seg selv ute i naturen?
 Da trenger Norges speiderforbund akkurat DEG!

Nettverk friluftsliv tilbyr nå veilederkurs i friluftsliv som skal utdanne friluftslivsveiledere som kan jobbe lokalt og i kretser/korps med å øke friluftslivskompetansen, motivere til økt bruk av friluftslivsaktiviteter og friluftsliv som ramme i speiderarbeidet.

Kurset skal bevisstgjøre og forberede deltakerne på rollen som friluftslivsveileder, og på ansvaret som følger med. I løpet av dette helgekurset prøver vi å ta pulsen på speiderfriluftslivet og reflektere over barns oppvekstsvilkår i dagens samfunn. Kurset tar også for seg hvordan ulike friluftslivstemaer bør formidles med utgangspunkt i ulike målgruppers ståsted og forutsetninger. Vi ønsker at deltakerne etter gjennomført kurs skal sitte igjen med forståelse, kunnskap, ferdigheter og, ikke minst, initiativ som er nødvendig for å kunne fungere som veileder i friluftsliv.

Kurset vil starte ganske tidlig på fredagen, så du må regne med å ta deg fri denne dagen.

Kursets temaer:

»  Speiding er friluftsliv: Friluftslivets rolle i speidingen.

»  Diagnostisering: Hvordan identifisere utfordringene gruppene har når det gjelder speiderfriluftslivet.

»  Samtid: Risiko, ansvar, oppvekst og læringssyn i dagens samfunn.

»  Ledelse: Veiledning og speidermetoden, læringsmiljø og gruppedynamikk, kommunikasjon og formidling.

»  Ansvar, lovverk og rettspraksis.

»  Sikkerhet på tur: Internkontroll og risikohåndtering i speiderarbeidet.

»  Kommunikasjon og samfunnskontakt: Budskap og viktige målgrupper. Hvordan kommunisere med dem.

Betingelser

Veilederkurset en et ledd i den nye strategiske satsingen på friluftsliv og patrulje (se Strategisk plan 2015-2025). Gjensidigestiftelsen og Miljødirektoratet (gjennom Norsk friluftsliv) har gitt støtte til denne satsingen.

Det er begrenset antall plasser på kurset, derfor blir deltakere valgt ut basert på en søknad hvor de må beskrive sin motivasjon og ledelses- og friluftslivserfaring.

Vi ønsker at kompetansen som deltakere tilegner seg på dette kurset skal kunne være til nytte for hele speider-Norge. Vi stiller derfor som krav at kursdeltakerne skal utføre en praksisoppgave i etterkant av kurset bestående av minst ett veilederoppdrag for en selvvalgt speidergruppe, krets eller korps, eller på nasjonalt nivå. Vi anbefaler deltakerne å inngå en avtale om dette allerede før de søker om plass på kurset (dette vil bli vektlagt i utvelgelsesprosessen). Praksisoppgaven må godkjennes før kurset kan regnes som bestått.

En passende praksisoppgave kan være for eksempel:

  • Å veilede en gruppe over tid.
  • Å gjennomføre ett eller flere friluftslivsopplegg eller kurs hentet fra veilederens verktøykasse for grupper eller kretser.
  •  Å holde inspirasjonsopplegg for ledere/foreldre i grupper eller kretser.
  • Å være stab/aspirant på nasjonale friluftslivskurs eller Trinn 1 (krets).