Nettroll

Nettroll? Som i en søt, liten trollpjokk?