Om 3. Skien

3Skien 100 år3. Skien ble grunnlagt 14. april 1914. Det gjør oss til den eldste speidergruppa i Skien og Grenland og en av de eldste i landet. Vi er også en av de største gruppene i byen, med god tilvekst nedenfra og medlemmer som blir lenge. Ved stiftelsen var vi to patruljer fra Bakken og én fra Duestien, og helt siden den gang har vi hatt speidere fra hele byen.

Vi er tilsluttet Norges Speiderforbund direkte, dvs. uten særlig tilknytning til kirkesamfunn eller religiøse ungdomsorganisasjoner. Vi legger vekt på et godt og inkluderende miljø med lek og kameratskap og modning til ansvar gjennom friluftsliv etter patruljemetoden.

Vi har lokaler i Ungdomshuset i Holbergs gate 3 like ved Skien kirke, men holder møtene ute hele sommerhalvåret og ca. annenhver uke om vinteren. Tirsdager kl. 18.00 – 19.30 (20.00 for utemøter) er fast møtetid for alle. I helgene drar vi på tur så ofte vi kan.

Gruppa er delt i tre alderstrinn:

I flokken er det småspeidere fra ca. 8 år, som møtes hver tirsdag under myndig ledelse av Akela, Bagheera og Baloo. De har gjerne én overnattingstur i året, gruppeturen i oktober sammen med resten av 3. Skien. I september er de på felles dagstur med de andre småspeiderne i Skien, og i april er de med i Kampen om Shere Kahn skinn, småspeidernes kretskonkurranse.

Flokken tenner bål ved Åletjern høsten 2018. Foto: Trond Engen

I troppen er det speidere fra ca. 10 år, som også møtes hver tirsdag. Hele troppen sammen drar på to-tre turer hvert halvår — i telt eller gapahuk, til hytta ved Venstøptjenn eller til Speiderhytta ved Heivannet — og på en lengre leir hver sommer. Ellers er det fellesarrangementer for Skien og Grenland,  særlig Skiensspeidernes Høsthaik i september og Kretsbannerkonkurransen i april.

Troppene i 3. Skien og 1. Sannidal bygde bord og tårn på kretsleiren i Lunde sommeren 2019. Foto: Hanne Birte Hulløen

Det første året i troppen er man aspirant og lærer mye som er viktig på tur. Deretter blir man høytidelig opptatt som speider og blir med i en patrulje. Patruljene er sjøldrevne grupper på fem til åtte speidere med de eldste og mest erfarne som patruljefører (peff) og patruljeassistent (ass). De holder ca. to egne møter i måneden og skal på minst én overnattingstur uten voksne ledere hvert halvår. Peffene og assene utgjør også førerpatrulja, som har egne turer og er med og legger opp programmet for troppen.

Roverlaget
vårt heter Troll, og er for dem over 16 år. De drar til fjells, på kino, til hytta si ved Frotjenn eller på landsarrangement som 5-kamp og Roverstevne. Roverne er gjerne også med som ledere i flokken og troppen. Dette er en del av roverprøva, som gir rett til å bære grønne skulderklaffer.

Det er faktisk også et fjerde alderstrinn i gruppa: Gamle speidere som møtes under navnet Mimregjengen.