Skiensspeiderne

SkiensspeiderneSkiensspeiderne er et samarbeid mellom NSF-speidergruppene i Skien og Siljan kommuner. Vi er gode venner på leir og bitre rivaler på Høsthaiken. Samarbeidet bygger videre på de gamle avdelingene Skien, Solum og Gjerpen. Vervet som leder/sekretær går på omgang mellom gruppene, på samme måte som ansvaret for de faste arrangementene. I 2022 er det 2. Gjerpen som har ansvaret.

Sanktgeorgsgildene i Skien er assosierte (og, for 1. Skien gildes del, svært aktive) medlemmer.

Grupper med aktiv drift:

1. Borgestad
1. Gulseth
1. Skotfoss
1. Solum
2. Gjerpen
3. Skien
5. Skien MS
8. Skien
Gjerpen MSK
Siljan MSK
Skien FA

Sanktgeorgsgilder:

1. Skien gilde
3. Skien gilde

Arrangementer:

Kom-deg-ut-dagen (første søndag i februar)
Landsdekkende halvårlig markering av friluftsliv i regi av Friluftslivets Fellesorganisasjon. Det lokale arrangementet i februar har de siste åra foregått i Fritidsparken i Skien med en stadig større speiderleir som et viktig element. Skiensspeiderne er uformell leirkomité.

St. Georgsdag (23. april)
Fellesmarkering av speidernes verdensdag med løftefornyelse og leker. Tradisjonelt arrangert i Brekkeparken under ledelse av 1. Skien gilde.

17. mai (17. mai)
For speiderne begynner dagen med flaggheising ved Rådhuset. Ansvaret går på omgang mellom gruppene i gamle Skien avdeling. På ettermiddagen har speiderne flaggborg først i borgertoget, og lenger bak kommer speidergruppene anført av Speidermusikken. De siste åra har vi hatt felles bannerborg og et felles tema for gruppenes innslag.

Kom-deg-ut-dagen (første søndag i september)
Høstversjonen arrangeres gjerne på Svanstul. Den kommer brått på etter ferien og treffer litt dårlig med andre ting, så det er ikke hvert år vi klarer å delta.

Høsthaiken / småspeiderturen (september)
Årlige turer med konkurranse mellom gruppene i Skiensspeiderne. Høsthaiken er en overnattingstur med oppakning for patruljer, mens småspeiderturen er en dagstur med postløype og leker. De holdes oftest på samme sted og har felles avslutning med premieutdeling. Noen ganger er det samtidig med Kom-deg-ut-dagen.

Dessuten fordeler Skiensspeiderne ansvaret for kretsarrangementer når turen kommer til Skien. SKIENSSPEIDERES RULERINGSPLAN 2020-2029.

E-post til Skiensspeiderne:
Leder og sekretær
Gruppeledere (inkl. gildene)
Troppsledere
Flokkledere

Speiderhytta:

Speiderhytta ved Heivannet var tidligere eid i sameie av flere speidergrupper i Skien. Etterhvert kom 1. Skien gilde til som deltaker i sameiet og uunnværlig dugnadsgjeng, Da 1. Skien gilde trakk seg ut i 2013, slo flere grupper følge. 3. Skien gilde kom til, og sameiet består i dag av 3. Skien speidergruppe og 3. Skien gilde. Det var et vilkår for transaksjonen at hytta fortsatt skulle være tilgjengelig for alle speidergrupper i Skien.