Kom-deg-ut på Kom-deg-ut-dagen

Kom-deg-ut-dagen er en halvårlig felles markering av friluftslivet, det friluftsorganisasjonene går sammen for å vise hva de har å by på. Vinterarrangementet er alltid første søndag i februar, og her i Skien holdes det i Fritidsparken. Speiderne har pleid å sette opp en felles teltleir med overnatting fra lørdag. Vi i 3. Skien har latt dette være patruljeovernatting, opprinnelig tenkt som en «myk start» på patruljetur uten ledere.

Dette er det som skjer:

    • Lørdag 4. februar (tropp + roverlag): Rigging til Kom-deg-ut-dagen. Oppmøte i Skien fritidspark kl. 12.00. Vi setter opp telt, tønnegrill og kanskje sklia.
    • Lørdag 4. – søndag 5. februar (tropp + roverlag): Mulighet for å bruke ovnslavvoene til overnatting og grill til matlaging. De enkelte patruljene/laget organiserer mat og program for kvelden. Svømmehallen er stengt for reparasjon, men skøytebanen er åpen. Ellers er det felles leirbål kl. 19.00, som Jerv ved Steffen meldt seg til å arrangere.
    • Søndag 5. februar (alle): Lederne møter opp søndag morgen, og vi starter med ei kort morgensamling søndag kl. 10.00. Deretter begynner vi å forberede aktivitetene. Kl. 11.00 begynner det å strømme på med folk som skal ha kaffe og pannekaker og som skal prøve sklia. Vi er vanligvis ferdige ca. kl. 14.30.

Siden overnattinga er et patruljearrangement, tar vi ikke felles av- eller påmelding i gruppa. Dere får nærmere beskjed av peffen i hver patrulje.