Kretsleir 2023

Kretsleir 2023 vil bli avholdt 24. juni til 1. juli 2023 ved Kjærra Fossepark! Kjerra Fossepark ligger ved Kjærrafossene i Larvik kommune i Lågendalen i Vestfold fylke

Kretsleir 2023 vil arrangeres sammen med Aust Agder krets, så her er det mange mange muligheter for nye speiderbekjentskaper!

Pris

Leirkomiteen har en målsetning om en maks deltakerpris på 2 000,- pr. deltaker.
Den endelige prisen vil komme i info 2 som er forventet å være klar i november.

Dette er pris ut til gruppene. I tillegg kommer gruppenes kostnader til utstyr, transport, lederdeltakelse etc. Dette vil normalt utgjøre ca. kr 1 000,- per deltaker.

Støtte: Vi har tilgang til støtteordninger så alle kan være med uansett familieøkonomi. Ingen skal bli hjemme fordi det er for dyrt.

Info fra leirkomiteen

3. Skien bygger bord på Nord 2017. Foto: Trond Engen