Speiding og korona

3. Skien ønsker å drive aktiv og engasjerende speiding under smittevernsregler. Friluftslivet og fellesskapet i speideren er ekstra viktig når samfunnet ellers er prega av inneliv, usikkerhet og lite kontakt mellom folk. Vi skal drive trygt, på en måte som gir mindre fysisk kontakt, men patruljesystemet gjør at vi kan drive godt i mindre grupper.

Redningsøvelser i kano er god speiding med naturlig avstand. Foto: Enny Balać

Det som følger under er våre retningslinjer i 3. Skien. De vil være i utvikling ettersom myndighetenes råd endrer seg og ettersom vi gjør nye erfaringer.

 1. Vi bruker patruljesystemet. I troppen bruker vi patruljene i alle aktiviteter, og peffen har ansvar for smittevern internt. I flokken setter vi opp faste kull med fast voksen leder.
 2. Vi har utemøter på steder med god plass og aktiviteter som gir naturlig avstand. De kan holdes på felles sted, men enhetene har egne møter, og kull og patruljer holder avstand seg imellom.
 3. Innemøter holdes som atskilte møter med inntil 20 deltakere. Kontaktflater blir desinfisert før og etter møtene. Full romvask følger rutina på Huset.
 4. Alle vasker hendene med såpe og vann rett før de drar hjemmefra og med en gang de kommer hjem. Det er også håndsprit tilgjengelig på alle arrangementer.
 5. Ingen som har symptomer på luftveisinfeksjon eller er i karantene, skal komme på speideren. Deltakere med symptomer blir tatt til side til de kan hentes.
 6. Det blir ført nøye deltakerliste for hvert arrangement, og alle nye blir registrert med full kontaktinfo ved første oppmøte.
 7. Det er tre typer utstyr med hver sine regler.
  a) Personlig utstyr skal merkes godt og ikke lånes ut.
  b) Fellesutstyr som økser og kokeapparater er kontaktflater. Disse reingjøres godt etter bruk, og speiderne spriter hendene før og etter de tar i dem.
  c) Utstyr som kanoårer, med bare en bruker i hvert møte, anses som personlig utstyr. De vaskes/desinfiseres dersom det går under ei uke mellom hver gang de brukes.
 8. Vi er forberedt på endringer. Ansvarlig leder kan når som helst avlyse eller avbryte et arrangement.