Terminliste

NB! Våren 2021 har det ikke vært mulig å sette noe sikkert på terminlista lenge på forhånd. Arrangementer vi håper å holde står i den levende terminlista (nederst på denne nettsida) med navn og dato, og så blir det fylt ut med detaljer når det blir klart. 

Nedlastbare terminlister:

Nedlastbare terminlister blir ikke lagt ut våren 2021. Terminlistene fra høsten er beholdt for besøkende på sida som vil vite hvordan en planlagt termin pleier å se ut.

Flokken: Kommer

Troppen: Terminliste tropp, våren 2022

Roverlaget Troll: Avtaler seg imellom.

NB! Det vil alltid bli endringer i programmet i løpet av en termin, særlig mot slutten. I år må vi regne med flere endringer enn vanlig, og gjerne på kort varsel. Derfor er det viktig å følge med på mail/Spond og holde øye med den levende terminlista nedenfor.

feb
1
tir
2022
Patruljemøter inne @ Huset
feb 1@18:00-19:30
Patruljemøter inne @ Huset

Fuglekasser – installasjon av kamera

Ledermøte @ Huset
feb 1@19:45-21:00
Ledermøte @ Huset

Saksliste:

 1. Status i enhetene – vekst og nye behov
 2. Samordning av terminlister
 3. Status leir – påmelding og planlegging
 4. Depot – orientering om situasjonen
feb
8
tir
2022
Troppsmøte inne @ Huset
feb 8@18:00-19:30
Troppsmøte inne @ Huset

Tema: Prepping og smøring av ski

Førerpatruljemøte @ Huset
feb 8@19:30-21:00
Førerpatruljemøte @ Huset

Planlegging av patruljetur.

Servering ved Jerv.

feb
13
søn
2022
Kick-off for ledere @ Høyt og Lavt / Kjerra fossepark
feb 13@13:00
Kick-off for ledere @ Høyt og Lavt / Kjerra fossepark

Kretsstyret i Grenland Krets vil herved invitere alle gruppeledere, enhetsledere og tillitsvalgte i Grenland Krets på kick-off SØNDAG 13.02 2022 kl 13.00.

Årets kick-off blir lagt til leirstedet for kretsleiren 2023, ved Høyt og Lavt aktivitetspark i Lardal / Kjærra Fossepark.
Med denne samlingen ønsker vi å markere starten på Frivillighetens år og vise dere kretsleirstedet for 2023.

Det serveres lunsj. Etter lunsj tar vi turen ut og kikker på leirområdet vi har valgt for kretsleir 2023.

Påmelding via medlemssystemet.
Påmeldingsfrist 06.02.2022

Det er ønskelig at alle grupper tar med seg en suksesshistorie fra egen gruppe.

feb
15
tir
2022
Patruljemøter ute @ Be
feb 15@18:00-20:00
Patruljemøter ute @ Be

Vi prøver nypreparerte ski i nypreparerte løyper!

mar
1
tir
2022
Årsmøte @ Huset
mar 1@18:00-19:30
Årsmøte @ Huset | Telemark | Norge

Alle som er medlem i gruppa og er født i 2010 eller tidligere, har møte- og stemmerett. Speidere i troppen født etter 2010 velger delegater.

Innkalling blir sendt 15. februar til alle medlemmer med møte- og stemmerett. Det blir dessuten sendt invitasjon på Spond.

Sakliste:

 1. Konstituering
  a) Valg av ordstyrer og referent
  b) godkjenning av innkalling og saksliste
  c) godkjenning av forretningsorden
 2. Årsmelding for 2021
 3. Regnskap og revisjonsberetning for 2021
 4. Arbeidsplan for 2022
 5. Budsjett for 2022
 6. Valg
  a) gruppestyre for ett år
  b) kasserer for ett år
  c) revisor for ett år
  d) representanter til kretsens årsmøte
 7. Eventuelt/innkomne saker

Sakspapirer (legges ut som pdf etter hvert som de blir klare):

Årsberetning 2021
Revidert regnskap 3. Skien 2021
Budsjett 2022

mar
2
ons
2022
Kretsens årsmøte @ Bestemmes seinere
mar 2@18:00-20:30
Kretsens årsmøte @ Bestemmes seinere | Telemark | Norge

For valgte representanter fra gruppa. 3. Skien har åtte representanter i år, og minst tre av disse skal være under 26 år. Representantene skal formelt velges på årsmøtet tirsdag 1. mars.

Sakspapirer:

Innkalling Årsmøte Grenland Krets 2021

Vedlegg

(Legges ut i pdf når de blir publert. Sendes dessuten ut på mail til alle medlemmer født i 2010 eller tidligere.)

mar
8
tir
2022
Troppsmøte inne @ Huset
mar 8@18:00-19:30
Troppsmøte inne @ Huset

Tema: Førstehjelp

Førerpatruljemøte @ Huset
mar 8@19:30-21:00
Førerpatruljemøte @ Huset

Vi ser fram mot kretsbanneren.

Servering ved Skogdue.