Patruljekonkurranse i pioneering

Månedstemaet pioneering ble asvlutta med patruljekonkurranse på Lekelandstomta på Falkum. Oppgava var å lage ei knutetavle med flest mulig knuter. Tavla skulle omrammes med et spleisa tau og henges opp i et trefotstativ, Til slutt trakk vi ett poeng for hvert påbegynt 3. minutt for sein levering.

Resultater:

  1. Skogdue (knuter 12, trefot/surring 5, omramming/spleis 3, tid -2): 18 p.
  2. Bever (knuter 10, trefot/surring 5, omramming/spleis 2, tid 0): 17 p.
  3. Jerv (knuter 5, trefot/surring: 2, omramming/spleis: 2, tid: -2): 7 p.
  4. Oter (knuter 4, trefot/surring 3 ,omramming/spleis 3, tid -3): 7 p.
  5. Ørn (knuter 5, trefot/surring: 2, omramming/spleis: 0, tid: -4): 3 p.
  6. Bøffel (knuter 7, trefot/surring 0, omramming/spleis 0, tid -5): 2 p.

Et par lærdommer:

  • Vi må trene på å bli ferdige i tide, for siste patrulje leverte ikke før møtet skulle vært over.
  • Patruljene løste oppgava ulikt. Noen prioriterte produksjon, andre hadde fokus på samarbeid, og noen klarte begge deler. De som kom dårlig ut denne gangen men som likevel gjorde en god jobb med å få alle med, vil få godt betalt for det seinere.

Oppdatering 2015-11-01 17:45:

Auda! Feil sum på Skogdue. Nå korrigert.