24 timer i friluft


Brosjyre for åpningsarrangementet.

Åpninga av Friluftslivets år skal markeres med ett døgn i friluft. Forum for natur og friluftsliv i Telemark har ansvar for arrangementet i Skien. Speidergrupper i hele landet er bedt om å ta med seg ordføreren sin på overnattingstur denne natta, så vi har invitert ordfører Hedda Foss Five, og hun har sagt ja. Flere friluftsorganisasjoner vil gjøre ting rundt og med oss, men vi er enige om at det er Kom-deg-ut-dagen som er det store publikumsarrangementet.

Ett mål med friluftslivets år er at alle skal bli flinkere til å være ute, så vi gjør både tropps- og flokkmøtet denne tirsdagen til «åpent speidermøte» der alle kan komme og lære noe enkelt og nyttig. Vi får med oss resten av Skiensspeiderne og gjør enda mer ut av det: