Kretsens årsmøte

Når:
2018-03-07@18:30-21:00
2018-03-07T18:30:00+01:00
2018-03-07T21:00:00+01:00
Hvor:
Herøya kirke
Haraldsgate 14
3936 Porsgrunn
Norge
Kontakt:
Kretsstyret
Kretsens årsmøte @ Herøya kirke | Telemark | Norge

For valgte representanter fra gruppa. 3. Skien har ca. 9 representanter i år, og minst 1/3 av disse skal være under 26 år. Disse velges på medlemsmøte tirsdag 6. mars.

Saksliste:

Sak 1 Konstituering av …………………………………………. 4
1.1 Opprop, ordstyrer(e) m.m. …………………………………………………….. 4
1.1.1 Opprop (se vedlegg 1) ………………………………………………………… 4
1.1.2 Valg av ordstyrer: …………………………………………………………….. 5
1.1.3 Valg av stemmekorps: ………………………………………………………. 5
1.1.4 Valg av referent : ……………………………………………………………… 5
1.1.5 Valg av to personer til å undertegne protokollen: ……………………….. 5
1.2 Godkjenning av innkalling …………………………………………………… 5
1.3 Godkjenning av sakliste ……………………………………………………… 5
1.4 Godkjenning av forretningsorden …………………………………………… 5
Sak 2 Saker: ……………………………………………………………………….. 6
2.1 Årsmelding …………………………………………………………………….. 6
2.1.1 Kretsstyrets årsberetning …………………………………………………… 6
2.1.2 Årsmelding Mimes Brønn (se vedlegg 2) …………………………………. 7
2.2 Regnskap og revisjonsberetning ……………………………………………. 7
2.3 Innkomne forslag. …………………………………………………………….. 7
2.3.1 Korpsleir 2019: ……………………………………………………………….. 7
2.4 Arbeidsplan for 2018 …………………………………………………………. 8
2.5 Budsjett 2018: …………………………………………………………………. 9
Sak 3 Valg ………………………………………………………………………….. 9
3.1 Kretsstyret (kretsleder, visekretsleder, medlemmer og vara): ………….. 9
3.2 Valgkomité og revisor ………………………………………………………… 9
Sak 4 Åpen post: ………………………………………………………………….. 10
4.1 Utdeling av 10års knappen. ………………………………………………….. 10
4.2 Ny grunntrening……………………………………………………………..… 10
4.3 Utnevnelse av ledertrenere ………………………………………………….. 10

Filer:

Innkalling Årsmøte Grenland Krets 2018

Årsrapport Mimes brønn 2017

Årsrapport Peffkursstaben 2017

Årsrapport trøkkturer 2017