Medlemskap og prøvemedlemskap

Påminnelse til alle nye før gruppeturen: Vi trenger innmeldingsskjema fra dem som skal være med. Det er viktig at vi har fullstendige kontaktopplysninger og at alle er med i speiderforbundets kollektive ansvars- og ulykkesforsikring. Det er også bra å bli med på kontaktlistene og få beskjeder ved endringer.

Det er gratis prøvemedlemskap i én måned fra første oppmøtedag, men det kan ikke registreres hos forbundet (og dermed på forsikringa) før vi har skjemaet. Kontingentgiroen kommer uansett ikke før prøvemåneden er omme og vi ser at dere fortsatt er med.