Twin Otter i kretsstyret

Nytt kretsstyre med nye ansikter. Men ikke nye for oss. Foto: Hanne Birte Hulløen
Nytt kretsstyre med nye ansikter. Men ikke nye for oss.
Foto: Hanne Birte Hulløen

I går var det årsmøte i kretsen, og det ble valgt nytt kretsstyre. Da Mari og Emilie fikk vite at valgkomitéen ikke hadde fått fylt plassene, stilte Mari til valg som fast styremedlem for ett år og Emilie som varamedlem for ett år. Begge ble valgt. De andre i det nye styret er Øyvind Danielsen (kretsleder), Jostein Haukenes (visekretsleder), Siv Bjørnstad og Haidi Nafstad.

Mari og Emilie ble også valgt som kretsens representanter til Speiderforum i oktober. Steffen ble valgt til vararepresentant sammen med Noah Allen fra 1. Sannidal. Vi gratulerer igjen og igjen.