Årsmøtet flyttes igjen

Årsmøtet utsatt igjen.

Gruppeleder Reidulf har travle dager for tida, og derfor er det dessverre ikke mulig å holde årsmøte 4. april heller. Vi utsetter det til 18. april kl. 20.00 (etter Rusken-aksjonen i Lundedalen). Det vil sannsynligvis kunne holdes på Huset.

Speideraksjonen 4. april forlenges til normal møtelengde 18.00-19.30. Oppmøte blir på Huset.

Ruskenaksjonen i Lundedalen 18. april forkortes til 1,5 time, 18.00-19.30.