Speid mubarak!

Prosjektet Speider og brobygger går videre. Søndag 8. mai inviterte Brobygger Telemark barn og voksne til familiefeiring av eid på Lie bydelshus, og troppen i 3. Skien fikk lov å være med. Integreringsforeninga LoPe kom med gaver til ungene.

Fullt hus på Lie bydelshus. Foto: Brobygger Telemark

Med kort varsel og stor konfirmasjonshelg var det dessverre ikke så mange som kunne komme, men vi som var der hadde aktiviteter og leker ute på plassen og stekte vafler inne. Stort trøkk og stor moro.

Felicia har post om naturkjennskap. Foto: Brobygger Telemark
Aktivitetssjef Mathilde forklarer lottooppgava. Foto: Brobygger Telemark
Gruppeleder Trond demonstrerer livlineteknikk. Foto: Brobygger Telemark

Et veldig fint første møte med eid for oss speiderne og forhåpentligvis et fint møte med speideren for alle som var med.

Birte og Jan Terje sørger for liv og røre. Foto: Brobygger Telemark
3. Skiens delegasjon. Foto: Brobygger Telemark

Målet med prosjektet er å bygge bruer, men hva er det egentlig vi bygger bru over? Kanskje er det ikke så mye å bygge bru som å oppdage at vi ikke trenger noen bru. Og da er dette ganske enkelt: Hver gang vi møtes og gjør noe sammen, blir avstandene litt mindre og samfunnet litt sterkere.

Marthe og Felicia med venner fra skolen. Foto: Brobygger Telemark

Neste gang møtes vi på Speiderhytta. Allerede 28. mai (lørdag på pinseleiren) inviterer vi speiderfamilier og familier fra Brobygger Telemark til familiedag med mat og friluftsliv.

Speiderhytta venter! Foto: Trond Engen