Avlysing av møter

De to siste møtene før sommerferien, avsatt til ryddedugnad på depotet og pakking til troppsleiren, må dessverre avlyses fordi det blir for mange kollisjoner med skoleavslutninger og andre sommerarrangementer. Isteden prøver vi å gjøre følgende:

– Jan Terje kaller inn lederne/roverne til dugnad med grovrydding en kveld det passer for mange nok, helst tidlig i uke 24.

– Det blir kalt inn til et eget møte for patriljeførerne, der de pakker leirkassa etter lista de satte opp på møtet 22. mai. Peffene kan ta med seg én eller to til, men det blir bare rot hvis hele patrulja kommer.

Troppsleiren går som planlagt. Det kommer e-posr og oppslag på hjemmesida når detaljene i programmet er klare.