Kontingentgiro i posten

Hei.

Her ei melding fra Forbundskontoret (sekretariatet i Norges Speiderforbund). Alle i 3. Skien er registrert med minst én e-post-adresse og skal ha fått mail, men i tilfelle noen har fått ny adresse og glemt å gi beskjed:

Denne uka kommer medlemskontingenten ut i postkassene, de første allerede i dag. Det har beklageligvis skjedd en feil som har ført til at betalingsmottaker og kontonummer mangler på giroene.
Vi sender ut e-post med denne informasjonen til alle som har registrert e-postadresse i medlemssystemet, men vi mangler ganske mange adresser. Vi ber derfor om at du hjelper oss med å spre informasjonen til din gruppe.

Kontonummer som det skal betales inn på er 8101 05 65596.

Vennlig hilsen
Norges speiderforbund
Besøksadresse: St. Olavs gt. 25, 0166 Oslo
Postadresse: Postboks 6910 St. Olavs plass, 0130 Oslo

Tlf.: 22 99 22 30

Dette er vel en god anledning til å minne alle på å holde kontaktinformasjonen oppdatert. Hvis noen har fått ny e-post-adresse, eller hvis det er ei adresse du gjerne vil vi skal slutte å sende til, send en mail til mailadministratoren. Det er også fint å få oppdaterte gateadresser, telefonnummer, nye og bedre fødselsdatoer osv.