Vi har fått Vipps!

3. Skien har endelig fått Vipps! Vi har sekssifra nummer 501016, som dere søker opp under «Betal» i appen.

I første omgang tenker vi å bruke Vipps til betaling for turer i troppen og salg av profileringsting. Merk betalinga med hva det gjelder og navn (f.eks. «Gruppetur, Reidulf»). Dere kan også betale for gamle turer.

NB! Det er et gebyr på 1,7% på hver overføring. Det er det verd for å slippe å håndtere kontanter på turer og møter, men det er ikke egna til større beløp som f.eks. leirkontingenter.

Troppstur til Speiderhytta

  1. Det dere trenger å vite om troppsturen til Speiderhytta, skal nå stå i den levende terminlista. Er det noe mer dere lurer på, er det bare å spørre troppsleder.
  2. Førerpatrulja reiser opp fredag sammen med roverne i troppsstaben. Det står det også litt om i den levende terminlista.
  3. I troppen regner vi med at speiderne skal på tur. Derfor har vi pleid å ta avmelding og ikke påmelding til troppsturer.  Men dette fungerer bare hvis dere faktisk melder fra når dere ikke kan være med.
  4. Deltakelse på troppsturer pleier å koste 100 kr. Dette er en standardpris som dekker sånt som middag, hytteleie, forbruksmateriell og supplering av utstyr ved behov. Noen turer går vi i underskudd, andre i overskudd. Noen ganger glemmer noen å ha med penger, og da har det vært greit nok å ta imot når dere husker det, uten noen form for purring eller inkasso. Men på de siste troppsturene har det kommet inn veldig lite, og det har heller ikke vært noe renn av betalere i ettertid. Vi innser nok at kontantenes tid snart er over og at gruppa bør få Vipps, men det er ikke på plass riktig ennå. Derfor ber vi om at de som har dårlig samvittighet, tar med den hundrelappen de skylder denne gangen, eller at de overfører penger til gruppas konto (nummeret står i høyre marg).