Oppstart i troppen tirsdag 26. august

Vi starter opp igjen i troppen med møte tirsdag 26. august 18.00-20.00 på Huset. På planen for vårterminen står det at oppstartsmøtet er tirsdag 19. august, altså i morgen. Det blir for tidlig for oss lederne som må få planlagt høsten og satt opp terminlista.

Tirsdag 19. august er det isteden felles ledermøte. Der er også årets ferske roveraspiranter innkalt, siden de nå skal ha tjeneste i enhetene. Se ellers egen innkalling fra gruppeleder.

Speiderhilsen
Troppsleder