Novembermøtene i troppen

Vi blir nødt til å bytte om på planene for troppsmøtet i morgen og patruljemøtene neste uke. Aspirantene har eget opplegg begge dagene. Dette blir ikke berørt.

Tema for troppsmøtet 3. november blir patruljesærpreg. Oter trenger patruljebanner, og alle de andre patruljene skal lage skinnmerker for dem som er og har vært med i patrulja. Ellers er det bare å tenke ut egne ting i patruljene.

Patruljemøtene 10. november kan det hende vi må avlyse fordi førerpatrulja må være med å flytte depotet. I så fall blir det et eget opplegg for resten av troppen. Blir det ikke flyttesjau den dagen, blir temaet patruljeutstyr.

Patruljemøtene 17. november er satt av til å forberede underholdning til julemøtet. Her er det foreløpig ingen endring.

Julemøtet 24. november ligger fast uansett.