Helt om mars!

Vi må kaste om på mange av møtene i troppen i mars.

  1. Årsmøtet i gruppa blir utsatt fra 1. til 15. mars fordi gruppeleder er på jobbreise,
  2. Da blir det ordinært troppsmøte på Huset 1. mars. Det står «inne», men det kan hende vi skal være ute.
  3. Troppsturen med Ski-TM 5.-6. mars går som planlagt. Hvis vi finner skiføre. Men tur blir det uansett!
  4. Det blir patruljemøter på Huset 8. mars. De som går på peffkurs i år, skal lede møtene, mens peffen står for innholdet.
  5. Vi flytter førerpatruljemøtet fram til 8. mars for å få plass til årsmøtet den 15. Peff og ass i Ørn har ansvar for servering.
  6. Patruljemøtene 15. mars går som planlagt men blir litt kortere på grunn av årsmøtet. Peffkursdeltakerne har ansvar for hele møtet i sine patruljer.
  7. Patruljekonkurransen 29. mars går som planlagt.

Deltakerne på peffkurs har helgesamling 12.-13. mars og kveldssamling 30. mars i tillegg.