Kanotur på Kilevannet

Pinseleiren går ut siden vi skal ha troppsleir i sommer. Til gjengjeld blir det endelig en kanotur!

Oppmøte på Huset for felles transport lørdag (pinseaften) kl. 11.00. Henting ved Kilebygda kirke (kart) mandag (2. pinsedag) kl. 14.00.  Vi er nok tilbake ved Huset ca. kl. 14.30-14.45.

Alt dere ellers trenger å vite, står i oppslaget på den levende terminlista. 2016-05-12: Oppdatert med svar på spørsmål.