Patruljekonkurranse i orientering

Resultater fra dagens patruljekonkurranse i orientering i Solvika:

    1.  Bever, 13/13 poster, tid = 1:23  65+35 = 100 p.
    2.  Oter, 10/13 poster, tid < 1:30  50+0 = 50 p.
    3.  Jerv, 5/13 poster, tid < 1:30  25+0 = 25 p.
    3.  Bøffel, 5/13 poster, tid < 1:30  25+0 = 25 p.
    5.  Skogdue, 4/13 poster, tid < 1:30  20+0 = 20 p.
    6.  Ørn, 1/13 poster, tid < 1:30  5+0 = 5 p.

Til flaggpatruljekonkurransen blir resultatene veid med oppmøtet. Fulltallig patrulje får med seg alle poengene.

Oppdatering: Poengene i flaggpatruljekonkurransen blir altså

Oter: 50 x 3/5 = 30
Jerv: 25 x 7/8 = 21,875
Bever: 100 x 1/5 = 20
Bøffel: 25 x 4/6 = 16,667
Skogdue: 20 x 4/5 = 16
Ørn: 5 x 4/6 = 3,333