Årsmøte

Når:
2022-03-01@18:00-19:30
2022-03-01T18:00:00+01:00
2022-03-01T19:30:00+01:00
Hvor:
Huset
Pris:
Gratis
Kontakt:
Trond Engen
90 91 53 25
Årsmøte @ Huset | Telemark | Norge

Alle som er medlem i gruppa og er født i 2010 eller tidligere, har møte- og stemmerett. Speidere i troppen født etter 2010 velger delegater.

Formell innkalling til årsmøtet blir sendt 15. februar til alle medlemmer med møte- og stemmerett. Det blir dessuten sendt invitasjon på Spond.

Sakliste:

 1. Konstituering
  a) Valg av ordstyrer og referent
  b) godkjenning av innkalling og saksliste
  c) godkjenning av forretningsorden
 2. Årsmelding for 2021
 3. Regnskap og revisjonsberetning for 2021
 4. Arbeidsplan for 2022
 5. Budsjett for 2022
 6. Valg
  a) gruppestyre for ett år
  b) kasserer for ett år
  c) revisor for ett år
  d) representanter til kretsens årsmøte
 7. Eventuelt/innkomne saker

Sakspapirer (legges ut som pdf etter hvert som de blir klare):

Årsberetning 2021
Regnskap 3. Skien 2021
Revisorrapport 2021
Budsjett 2022
Arbeidsplan 2022
Innkomne saker