Livredningskurs for troppen

Gulsethallen, 29. januar og 12. februar 2013

Troppen har gjort avtale med Grenland livredningsklubb om et kurs i livredning tilpassa speidermerket Livredning fra vann. Av hensyn til hallkapasitet og effektiv instruksjon må vi dele troppen i to, så Ørn og Jerv har kurset tirsdag 29. januar, Skogdue og Bever tirsdag 12. februar. Tid begge dager er kl. 18.00-20.00. For de to andre patruljene blir det utemøte ved Åletjern, like rundt svingen. Samme tid.

Se oppføring i terminlista for flere detaljer.

(Dette er et kurs for troppen. Aspirantene og småspeiderne har utemøte ved Åletjern begge dagene.)