Patruljekonkurranse i kart og kompass

I kveld avslutta troppen månedstemaet kart og kompass med patruljekonkurranse ved Åletjern. 6 patruljer med til sammen 25 speidere deltok. Dessuten var aspirantpatrulja på 8 med på første del. Med 18 småspeidere og 14 rovere og ledere var til sammen 65 speidere ute i striregnet. Det som ikke kom ut, var kameraet, så vi har dessverre ingen bilder denne gangen.

Konkurransen foregikk slik:

  • Først fikk patruljene utlevert et ark med 27 vanlige karttegn som de skulle definere. Korrekt svar ga 3 poeng, delvis riktig ga 1 poeng, maksimalt 81 poeng.
  • Når de leverte det utfylte arket, fikk de utdelt kompass og o-kart med ni poster, Så gjaldt det å finne flest mulig av postene før kl. 19.45. Her ga vi 10 poeng per post, maksimalt 90 poeng.
  • Siden patruljene hadde ca. 90 min. på å sanke 90 poeng, trakk vi ett poeng per minutt tidsoverskridelse (men ikke mer enn summen av postpoeng),

Resultat:

  1. Bøffel 123 p. (33 + 90 – 0)
  2. Skogdue 100 p. (40 + 60 – 0)
  3. Ørn 87 (32 + 60 – 5)
  4. Bever 66 (26 + 40 – 0)
  5. Oter 41 (41 + 10 – 10)
  6. Jerv 39 (29 + 10 – 1)

Vi gratulerer!