Patruljemøter i dag 20. mars

I dag er det patruljemøter inne for å jobbe med patruljesærpreg til Kretsbanneren. Møtetid 18.00-19.30, som vanlig for innemøter. Siden det bare er ett rom som er klart på Huset, holdes patruljemøtene hjemme hos medlemmene. Jeg har fått beskjed fra peffene om at møtene holdes på disse stedene:

Skogdue: Hos Mathilde

Ørn: Hos Mats

Jerv(/Bøffel): Hos Benjamin

Adressene blir ikke lagt ut her men kommer på mail.

Aspirantene møter på Huset og får bruke det møterommet som er klart.