Førerpatruljetur i Sauheradfjella

Vi minner om at førerpatrulja drar på fottur i dagene etter at skolen slutter. Se oppslaget på terminlista for detaljer. Siden det må gjøres innkjøp og ordnes med fellesutstyr, må du melde fra til troppsleder om du skal være med innen tirsdag 18. juni.

NB! Informasjonen på terminlista kan bli oppdatert fram mot avreise.